ANNONSERA GRATIS

VILLKOR FÖR ANNONSERING
På BokaSemester.se gäller Sveriges Rikes Lag och allmän vett och etikett.

Att annonsera ut objekt för uthyrning är gratis och annonsen gäller tills du tar bort den. Du får ha hur många annonser du vill, men inte fler för samma objekt. Du kan ha upp till 9 olika bilder/annons.

Alla uppgifter som anges måste vara korrekta och ej vilseledande.

Uthyraren får endast publicera material (t.ex. bilder) som man har upphovsrätt till, eller upphovsrättsinnehavarens tillstånd till att använda.

Uthyraren ansvarar personligen för allt innehåll i sin annons.

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap och/eller dina annonser.

Det är EJ tillåtet att bara ha lite ospecifik, allmän information och sedan hänvisa till egen hemsida för mer. Ange så mycket information du kan i annonsen. Annonsen är till för att annonsera ut enskilda objekt, ej för att göra reklam för andra hemsidor.

BokaSemester.se förbehåller sig rätten att stänga av alternativt ta bort annonser/uthyrare som bryter mot dessa regler.

BokaSemester.se ansvarar ej för fel eller förbiseende och reserverar sig för rätten att ändra information, villkor, utseende för tjänsten.

Vi korrigerar eventuella fel när det uppmärksammas och möjlighet finns.

BokaSemester.se ansvarar ej för ekonomisk skada eller annan skada som uppstår i samband med användandet av sidan.

BokaSemester.se ansvarar inte för driftstörningar som vi ej kan rå för, t.ex. driftstörning hos webbhotellet.

BokaSemester.se förbinder sig att inte sälja eller lämna ut uppgifter som medlemmar lämnat till oss.

Att annonsera ut boende på denna sida är EJ förenat med några som helst kostnader. Allt är gratis både för privata och kommersiella uthyrare.